Mga Tuntunin at Kundisyon

Ang site na ito ay pagmamay-ari at pinamamahalaan ng Ansky Company Limited 103 Albert Embankment, London SE17TLUnited Kingdom.

Ito ay isang termino at kundisyon ng isang mambabasa na nag-a-access at nagbabasa ng website ng sexdollsoff.com (“sexdollsoff.com”), na siyang pangalan ng kalakalan para sa isa sa mga produktong elektroniko na nilikha ng sexdollsoff, na ibinibigay ng sexdollsoff ang materyal na inilathala sa sexdollsoff.com sa batayan na itinatanggi nito ang lahat ng mga warranty tungkol sa pareho, ipinahayag man o ipinahiwatig. Ang iyong mga karapatan ayon sa batas bilang isang mamimili ay hindi apektado.

Ang pahinang ito (kasama ang aming Patakaran sa Privacy, Patakaran sa Pagbabalik at Patakaran sa Paghahatid) ay nagsasabi sa iyo ng impormasyon tungkol sa amin at ang mga legal na tuntunin at kundisyon kung saan ibinebenta namin sa iyo ang alinman sa mga produktong nakalista sa aming website.

Malalapat ang mga tuntuning ito sa anumang kontrata sa pagitan namin para sa pagbebenta ng mga produkto sa iyo. Mangyaring basahin nang mabuti ang mga tuntuning ito at tiyaking nauunawaan mo ang mga ito, bago mag-order ng anumang mga produkto mula sa aming site. Pakitandaan na bago maglagay ng order ay hihilingin sa iyo na sumang-ayon sa mga tuntuning ito. Kung tumanggi kang tanggapin ang mga tuntuning ito, hindi ka makakapag-order ng anumang mga produkto mula sa aming site.

Aming binabago ang mga tuntuning ito paminsan-minsan. Sa tuwing gusto mong mag-order ng mga produkto, pakisuri ang mga tuntuning ito upang matiyak na nauunawaan mo ang mga tuntuning ilalapat sa oras na iyon.

Sa pamamagitan ng pag-order sa sexdollsoff.com, ipinapahayag mo na ikaw ay nasa naaangkop na legal na edad upang bilhin ang mga item. Kung matuklasan namin na hindi ka legal na karapat-dapat na mag-order ng ilang partikular na produkto, hindi namin obligado na kumpletuhin ang order.

Ang lahat ng mga order na ginawa mo sa pamamagitan ng website ng sexdollsoff.com ay napapailalim sa pagtanggap at pagkakaroon. Maaari naming piliin na huwag tanggapin ang iyong order sa anumang dahilan.

Ang mga presyo ng mga produkto ay tama sa oras ng pagpasok ng impormasyon, gayunpaman, inilalaan namin ang karapatang baguhin ang mga presyo nang walang paunang abiso (bagaman ipaalam namin sa iyo kung ang anumang pagbabago sa presyo ay makakaapekto sa iyong order).

Para maiwasan ang pagdududa, walang kontratang iiral sa pagitan mo at ng sexdollsoff para sa pagbebenta ng sexdollsoff sa iyo ng anumang produkto maliban kung at hanggang sa magpadala sa iyo ang sexdollsoff ng e-mail na nagpapatunay na naipadala nito ang iyong produkto.

Upang kanselahin ang isang kontrata alinsunod sa iyong legal na karapatang gawin ito, kailangan mo lang ipaalam sa amin na nagpasya kang magkansela. Pakitingnan ang aming Patakaran sa Pagbabalik para sa higit pang impormasyon.

Ang sexdollsoff ay sumusunod sa Data Protection Act. Hindi namin ipapasa ang iyong mga detalye sa anumang third party nang wala ang iyong paunang pahintulot. Ginagamit lang namin ang iyong personal na impormasyon alinsunod sa aming Patakaran sa Privacy.

Ang anumang materyal na makikita sa loob ng mga pahina ng sexdollsoff.com, kabilang ang teksto o mga imahe ay hindi maaaring kopyahin, kopyahin, muling i-publish, i-download, i-post, i-broadcast o i-transmit sa anumang paraan maliban sa iyong sariling personal na hindi pangkomersyal na paggamit. Sumasang-ayon ka dito na huwag iangkop, baguhin o likhain ang anumang hinangong gawa mula sa alinman sa materyal na nilalaman sa site na ito. Bilang karagdagan, ang materyal ay hindi maaaring gamitin para sa anumang iba pang layunin maliban sa iyong personal at hindi pangkomersyal na paggamit.

Ibinibigay ng sexdollsoff ang website ng sexdollsoff.com 'as is' at hindi ginagarantiyahan na ang mga function na nilalaman sa materyal na nilalaman ng site na ito ay hindi maaantala o walang error, na ang mga depekto ay itatama, o na ang site na ito o ang server na ginagawang available ito ay walang mga virus o bug o kumakatawan sa buong paggana, katumpakan, pagiging maaasahan ng mga materyales.

Bilang karagdagan, ang sexdollsoff ay hindi gumagawa (at itinatanggi ang lahat) ng mga representasyon o warranty ng anumang uri, ipinahayag ng ipinahiwatig, na may kinalaman sa website ng sexdollsoff o ang impormasyon o nilalamang kasama sa site na ito.

Hindi nito naaapektuhan ang iyong mga karapatan ayon sa batas na may kaugnayan sa mga kalakal at ang kanilang pagiging angkop para sa layunin at kasiya-siyang kalidad.

Kaugnay ng paggamit ng website ng sexdollsoff.com (kabilang ang anumang mga order ng mga produkto), sa anumang kaganapan ay mananagot ang sexdollsoff:

para sa mga pagkalugi na hindi nakikita ng magkabilang partido noong ginawa ang kontrata

para sa mga pagkalugi na hindi sanhi ng anumang paglabag sa bahagi ng supplier

para sa mga pagkalugi at/o pagkalugi sa negosyo sa mga hindi mamimili

Hindi namin sa anumang paraan ibinubukod o nililimitahan ang aming pananagutan para sa:

(a) kamatayan o personal na pinsalang dulot ng ating kapabayaan;

(b) pandaraya o mapanlinlang na misrepresentasyon;

(c) anumang paglabag sa mga tuntuning ipinahiwatig ng seksyon 12 ng Sale of Goods Act 1979 (pamagat at tahimik na pagmamay-ari);

(d) anumang paglabag sa mga tuntuning ipinahiwatig ng seksyon 13 hanggang 15 ng Sale of Goods Act 1979 (paglalarawan, kasiya-siyang kalidad, angkop para sa layunin at mga sample; at

(e) mga produktong may sira sa ilalim ng Consumer Protection Act 1987;

Sumasang-ayon kang gamitin ang site na ito para lamang sa mga layuning ayon sa batas, at sa paraang hindi lumalabag sa mga karapatan ng, o naghihigpit o nagbabawal sa paggamit at pagtamasa ng site na ito ng sinumang third party, ang naturang paghihigpit o pagsugpo ay kinabibilangan, nang walang limitasyon, pag-uugali na ay labag sa batas, o maaaring manggulo o magdulot ng pagkabalisa o abala sa sinumang tao at ang paghahatid ng malaswa o nakakasakit na nilalaman o pagkagambala sa normal na daloy ng dialogo sa loob ng site na ito.

Oh! Ang mga puntos ay walang halaga sa pera at hindi maaaring gamitin para sa anumang layunin maliban sa pag-redeem ng mga itinalagang produkto ng sexdollsoff. Kailanman ay hindi magiging available ang mga reward na ibabalik para sa kanilang cash value.

Maaari naming i-adjust paminsan-minsan ang iyong Oh! Points account pataas o pababa kaugnay ng mga error sa accounting, maraming account, mga refund na ibinigay, mga produktong ibinalik o pinaghihinalaang panloloko, kung saan mayroon kaming ganap na awtoridad.

Inilalaan ng sexdollsoff ang karapatang baguhin ang mga tuntunin at kundisyon na ito paminsan-minsan.

Hindi kami mananagot o mananagot para sa anumang kabiguan na maisagawa, o pagkaantala sa pagganap ng, anuman sa aming mga obligasyon sa ilalim ng isang kontrata na dulot ng isang Kaganapang Labas sa Aming Kontrol (na nangangahulugang anumang pagkilos o kaganapang lampas sa aming makatwirang kontrol).

Kung ang isang Kaganapang Labas sa Ating Kontrol ay naganap na nakakaapekto sa pagganap ng ating mga obligasyon sa ilalim ng isang kontrata:

(a) makikipag-ugnayan kami sa iyo sa lalong madaling panahon upang ipaalam sa iyo; at

(b) ang aming mga obligasyon sa ilalim ng isang kontrata ay masususpindi at ang oras para sa pagganap ng aming mga obligasyon ay palalawigin para sa tagal ng Kaganapang Labas ng Ating Kontrol. Kung saan ang Kaganapan sa Labas ng Aming Kontrol ay nakakaapekto sa aming paghahatid ng mga produkto sa iyo, mag-aayos kami ng bagong petsa ng paghahatid sa iyo pagkatapos ng Kaganapan sa Labas ng Aming Kontrol.

Maaari mong kanselahin ang isang kontrata na apektado ng isang Kaganapang Labas sa Aming Kontrol. Upang kanselahin mangyaring makipag-ugnayan sa amin. Kung pipiliin mong kanselahin, kailangan mong ibalik (sa aming halaga) ang anumang nauugnay na mga produkto na natanggap mo na at ire-refund namin ang presyo na iyong binayaran, kasama ang anumang mga singil sa paghahatid.

Maaari naming ilipat ang aming mga karapatan at obligasyon sa ilalim ng isang kontrata sa ibang organisasyon, ngunit hindi ito makakaapekto sa iyong mga karapatan o sa aming mga obligasyon sa ilalim ng mga tuntuning ito.

Maaari mo lamang ilipat ang iyong mga karapatan o ang iyong mga obligasyon sa ilalim ng mga tuntuning ito sa ibang tao kung sumasang-ayon kami nang nakasulat.

Ang kontratang ito ay nasa pagitan mo at namin. Walang ibang tao ang dapat magkaroon ng anumang mga karapatan na ipatupad ang alinman sa mga tuntunin nito.

Ang bawat isa sa mga talata ng mga tuntuning ito ay gumagana nang hiwalay. Kung ang anumang hukuman o may-katuturang awtoridad ay magpasya na ang alinman sa mga ito ay labag sa batas o hindi maipapatupad, ang natitirang mga talata ay mananatiling ganap na may bisa at bisa.

Kung hindi namin igiit na gampanan mo ang anuman sa iyong mga obligasyon sa ilalim ng mga tuntuning ito, o kung hindi namin ipinatupad ang aming mga karapatan laban sa iyo, o kung maantala kami sa paggawa nito, hindi iyon nangangahulugan na tinalikuran na namin ang aming mga karapatan laban sa iyo at hindi nangangahulugan na hindi mo kailangang sumunod sa mga obligasyong iyon. Kung tatalikuran namin ang isang default sa iyo, gagawin lang namin ito sa pamamagitan ng pagsulat, at hindi iyon nangangahulugan na awtomatiko naming iwawaksi ang anumang default na gagawin mo sa ibang pagkakataon.

Naaangkop na Batas:

Ang Mga Tuntunin ng Serbisyo na ito at anumang magkahiwalay na kasunduan kung saan ibinibigay namin sa iyo ay pamamahalaan at bibigyang-kahulugan alinsunod sa mga batas ng UK:Ang Mga Tuntunin ng Serbisyo na ito at anumang magkahiwalay na kasunduan kung saan ibinibigay namin sa iyo ay pamamahalaan at bibigyang-kahulugan alinsunod sa mga batas ng UK.